SYSTEMIC ADMINISTRATION OF INSULIN RECEPTOR ANTAGONIST RESULTS IN ENDOTHELIAL AND PERIVASCULAR ADIPOSE TISSUE DYSFUNCTION IN MICE

  • Journal Cells
  • Authors B. Proniewski*, A. Bar*, A. Kieronska-Rudek, J. Suraj-Prażmowska, E. Buczek, K. Czamara, Z. Majka, I. Czyzynska-Cichon, G. Kwiatkowski, K. Matyjaszczyk-Gwarda, Stefan Chlopicki
  • Volume 10
  • Issue 6
  • Year 2021
  • DOI 10.3390/cells10061448
  • Impact Factor 6,600